Καλώς Ήλθατε στην ALPHA GROUP Security

Το Προσωπικό ασφαλείας έχει επιλεγεί με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια, είναι άρτια εκπαιδευμένο και πληρεί όλες τις προδιαγραφές που έχουν σχέση με υπηρεσίες ασφαλείας σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Εκπαιδεύονται συνεχώς στις νέες απαιτήσεις γνωρίζουν σαφώς το νομικό πλαίσιο που διέπονται και μπορούν να ανταπεξέλθουν πέραν των καθηκόντων τους στις τυχόν δυσχερείς συνθήκες που παρουσιάζονται.

Ο υπεύθυνος Ασφαλείας με πολύ μεγάλη εμπειρία στο χώρο της ασφάλειας, είναι σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες και να ενεργήσει αποτελεσματικά εφόσον γνωρίζει όλες τις ιδιαιτερότητες των χώρων που είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Είναι το κέντρο λήψεως και ανάλυσης σημάτων συναγερμού, λειτουργεί 24 ώρες όλες τις ημέρες του έτους πλαισιωμένο από εξειδικευμένους χειριστές. Παρακολουθούν τις μεταβολές που παρουσιάζουν τα συστήματα συναγερμού, λαμβάνουν τα σήματα και πράττουν αναλόγως. Είναι σε συνεχή επικοινωνία με όλους τους υπαλλήλους ασφαλείας, και με τον επόπτη ο οποίος περιπολεί συνεχώς στους φυλασσόμενους χώρους. Αν κριθεί απαραίτητο καλείται η Άμεση Δράση, η Πυροσβεστική ή το Ασθενοφόρο και φυσικά οι πελάτες, οι οποίοι ενημερώνονται για όλες τις ενέργειες που τους αφορούν.