Καλώς Ήλθατε στην ALPHA GROUP Security

Ο εξοπλισμός που προσφέρεται είναι προηγμένης τεχνολογίας. Πριν παραδοθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία υπόκειται σε συστηματικούς ελέγχους και ελέγχους αντοχής σύμφωνα με τα πρότυπα των UNDERWRITERS LABORATORIES (U.L.) και διαθέτουν πιστοποίηση CE.

Συστηματικός έλεγχος των συστημάτων πραγματοποιείται και από την εταιρεία μας πριν από την εγκατάστασή τους.

Η εγκατάσταση του συστήματος και των συσκευών ηλεκτρονικής προστασίας γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένα και έμπιστα συνεργεία της Εταιρείας.

Η Εταιρεία καλύπτει τον εξοπλισμό των συστημάτων με εγγύηση καλής λειτουργίας, διάρκειας δύο (2) έτη.

Στο διάστημα αυτό, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση, το SERVICE της Εταιρείας αναλαμβάνει την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης που μπορεί να παρουσιαστεί πλην δολιοφθοράς ή ακραίων καιρικών φαινομένων ενώ παράλληλα φροντίζει για την προληπτική συντήρηση του συστήματος.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τροφοδοτικά και σκληρούς δίσκους υπολογιστή.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της Εταιρείας, μετά τη λήξη της εγγύησης παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ανανέωσης των καλύψεων της εγγύησης, έναντι ετήσιας συνδρομής που είναι για το πρώτο έτος ίση με το 12% της αξίας του συστήματος. Έτσι ο εξοπλισμός διατηρείται μόνιμα σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας.